ÅRSSTATUS 1: Farmakologisk status. Vores konsultationsformat har følgende faste dagsorden fra lægeklinikkens side. Vi indsamler "situation" - data/viden, kopierer og opdaterer sidste baggrundsnotat, analyserer og giver "Råd". Ved netop denne kontrol sikrer vi at patienten er forsynet med medicin 12 måneder frem, medgiver en ny tid, sikrer så at patienten er forsynet dagsorden for næste konsulation og laver aftale om format for blodprøvesvar. Vi tager i vid udstrækning blodprøver ved selve konstulationen for at give patienten mest mulig frihed. 

SITUATION: 
Vægt:
EKG:  
BT: 
Puls og regelmæssighedsvurdering:
Ødemer:
St. P et C: 
Medicinbivirkninger: 
Interaktioner:

Dosisdispensering ønskes (...)

RÅD- ordinationer
- FMK ajourføres og recepter reitereres til 15 mdr inklusive forventeligt PN-brug af ikke-vanedannende medicin.
- Gives tid til belastningsstatus om 4 måneder 
- Aftales mailsvar på blodprøver

Til denne årsstatus anvendes ofte Hjemmeblodtryk-skema og ved bivirkninger fx Hovedpinedagbog. Vi skeler især til seponeringslisten, ved AFLI på NOAK dosering med CHAD2VASC2-score og spørger til håndkøb især NSAID obs Tripple Whammy. Vi tager som basis blodprøver Hgb, Vit b12, Folat, Natrium, Kalium, Albumin, Kreatinin, Thyr-screening og urinprøven Alb/Krea ratio. Individuelt fastsættes frekvens af hjertekardiogram og blodprøve pakken kan justeres med +S-Medicin + HbA1c +Thyr-beh MINUS thyr-screening +MMA MINUS B12. 

Lægens note: Vi betragter stofskiftelidelse og hjerteflimmer som i hovedreglen simple medicinske behandlingsforløb, hvor vores primære fokus er medicinbivirkninger og korrekt dosering/indikation. Til AFLI-regimet hidrører relevant bekymringer angående NSAID brug pga blødningsrisiko og de interaktionsmæssige bekymringer for nyrefunktionen. S-medicin er ofte tilstrækkeligt x 1 om året og derfor er den ikke sat som mulig ekstra i de andre kontroller da det må bero på meget individuel lægefaglig vurdering. Vi måler dog typisk Digoxin x 3, mens antiepileptika snarere gøres x 1 årligt, ligesom vurderingen af tilstrækkelig B12 forsyning. Kommer man i stofskiftebehandling - vil Thyr-beh fremgå som tilvalg til standardblodprøverne ved øvrige kontroller ved behov.