Lægevagten

Efter kl. 16.00 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten i Region Nordjylland kontaktes på:

Tlf. 70 15 03 00

 

Vigtig information

  • Al kontakt til  lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.
  • Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 – 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.
  • Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.

Der er 3 muligheder i lægevagten.

Telefonisk rådgivning
Når du ringer til lægevagten, kommer du direkte igennem til lægen, som vil bede om dit personnummer. Herefter vil lægen bede dig fortælle om dine symptomer. Ved mistanke om infektion er det vigtígt at du har målt din temperatur.
På denne måde afgør lægen om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig eller om du bør undersøges i en af lægevagtens konsultationer.
I særlige nødstilfælde kan lægen vurdere, at et sygebesøg er nødvendigt.
I en del tilfælde vil lægen anbefale, at du kontakter din egen læge senere.

Konsultation
Hvis lægen skønner, at du bør undersøges, vil du blive henvist til en af lægevagtens konsultationer.
Husk dit sygesikringsbevis, samt evt. oplysninger om medicin, du plejer at tage.

Konsultationsadresser (ALTID EFTER FORUDGÅENDE TELEFONISK AFTALE)
Aalborg Sygehus, Hobrovej 18, 9000 Aalborg (adgang via hovedindgangen)
Sygehus Vendsyssel i Hjørring, Bispensgade 37, 9800 Hjørring (adgang via hovedindgangen)
Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn, Barfredsvej 83 (Indgang via Vestergade), 9900 Frederikshavn
Sygehus Himmerland i Farsø, Højgaardsvej 11, 9640 Farsø
Sygehus Himmerland i Hobro, Stolbjergvej 8, 9500 Hobro
Sygehus Vendsyssel i Skagen, Lunds Allé 6, 9990 Skagen.
Thisted Sygehus i Thisted, Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Sygebesøg
Når lægen skønner det er nødvendigt, kommer der en læge på sygebesøg. Det sker i de tilfælde, hvor din sygdom, alder eller andet gør det nødvendigt.
Man kan ikke forlange et sygebesøg fra lægevagten.