ÅRSSTATUS 3: Livsstilsstatus. Vores konsultationsformat har følgende faste dagsorden fra lægeklinikkens side. Vi indsamler "situation" - data/viden, kopierer og opdaterer sidste baggrundsnotat, analyserer, medgiver en ny tid, sikrer så at patienten er forsynet dagsorden for næste konsulation og laver aftale om format for blodprøvesvar.  

Situation: 

Blodtryk:
Gns morgen:
Gns aften:
Højeste måling:
Laveste måling:
Puls og regelmæssighedsvurdering: 
BMI:

Socialt/APNØ/LUTS
Kost
Alkohol
Motion
Tilbud om Rehab, Øjenlæge, Fodterapeut og Tandlæge: 

Råd - ordinationer
- Gives tid til farmakologisk status om 4 måneder
- Forbereder sig vedr. bivirkninger og saneringstankegang.
- Aftales mailsvar på blodprøver

Til denne årsstatus anvendes snakkes især ind i kommunale rehabiliteringsforløb, anvendes ofte Godt du spør’ som fælles fodslag for konsultationens indhold og uddybes livsstilsrelaterede sygdomme som forhøjet blodtryk, sukkersyge, vægtafvigelse og sociale fordrende og udfordrende forhold. Her vil i konsultationen specifik italesættes muligheden for fornyet kons vedrørende mere Tabu-belagte emner som inkontinens eller psykiske udfordringer. I så fald anvendes skemaerne: Mændenes vandladningsskema (DAN-PSS)Kvindernes inkontinensskema (ICIQ)Væske- og vandladningsskema og Flowundersøgelse(vandladning)

Vi tager som basis blodprøver Hgb, Natrium, Kalium, Kreatinin, ALAT, GGT, LDH, HbA1c og LDL. Ligesom vi overvejer fravalg af LDL og ved indikation tillægger S-urat. 

Lægens note: Hvis der er fundament for fx årlig Urat gøres dette her, hvor vi også afklarer behov for supplerende konsultation for udredning af vandladningsgener ved en separat konsultation, men hvor skemainstruktion kan ske i samme ombæring. Se mere under "godt du spør' - LUTS". Da der er en vis rationel sammenhænge mellem livsstilforholdene og apnø samt sociale udfordringer og livsstil kan denne årskontrol meget vel give anledning til at få adspurgt til tabu-belagte emner fra inkontinens til social isolation. I den sammehængende kan det ofte være relevant  at tjekke op på supplerende levertal, screene for sukkersyge og skæv lipidstatus hos alle med BMI over 25.