ÅRSSTATUS 2: Belastningsstatus: Vores konsultationsformat har følgende faste dagsorden fra lægeklinikkens side. Vi indsamler "situation" - data/viden, kopierer og opdaterer sidste baggrundsnotat, analyserer, medgiver en ny tid, sikrer så at patienten er forsynet dagsorden for næste konsulation og laver aftale om format for blodprøvesvar.  

SITUATION:

Blodtryk:
Puls og regelmæssigshedvurdering:
Røntgen Thorax udført sidst:
Årsdosis Prednisolon:
Højde:
DXA: 
MRC:
CAT:
LFU analyse:
FVC i % af forventet:    
FEV1 i % af forventet:    
FEV1%=FEV1/FVC=Ratio: 

Råd - ordinationer
- Gives tid til livsstilsstatus om 4 måneder
- Forbereder sig på KAM fokus og vejning
- Hjemmeblodtryk medbringes næste gang til livsstilstatus
- Aftales mailsvar på blodprøver

Til denne årsstatus anvendes medgives ofte Hjemmeblodtryk-skema og bruges MRC, CAT-skema (KOL). Ved KOL eller astma i skeler især til antal exacerbationer og via RADS opmærksomhed på sammensætning af inhalationsmedicin, årsdosis prednisolon og dertil hørende overvejelser om screening og behandling for osteoporose. Vi tager som basis blodprøver Natrium, Kalium, Kreatinin, Hgb, Lkc, MCV, Reticulocytter, Ferritin, Trombocytter, CRP, BASP, Calcium og Vit D. Individuelt fastsættes frekvens af lungefunktionsundersøgelse og blodprøvepakken kan justeres afhængigt af grundsygdom med PSA og HbA1c. 

Lægens note: Hvis der er fundament for fx årlig PSA gøres dette her, hvor vi også afklarer behov for supplerende læge i konsultationsrummet til rektal eksploration. Fordi der er en vis rationel sammenhænge også med BASP, Calcium og D-vitamin er disse koblet til denne årskontrol ligesom knoglemarven observeres med fasereaktanten Ferritin og CRP. Dette supplementeres af forrige kontrols Folat og B12 til en næsten fuld anæmiudredning og er parametre der står i relation til tobak, dissemineret prostatasygdom eller prednisolonbehandling.