Generelt

Lægeklinikken Frederikshavn gør status på dig i fast medicinsk behandling op til 3 gange årligt. Hver konsultation har sit særlige fokus, for at vi hvert år får gennemgået din medicinliste, forebygget nye lidelser, diagnosticeret og screenet relevante sygdomme. 

1. status har vi særligt fokus medicinens virkning, bivirkninger og sammensætning - interaktioner. Vi screener, diagnosticerer og behandler også stofskiftesygdom, forkammerflimren og B12 mangel. 

2. status har vi fokus rettet mod udefrakommende belastninger som fx tobak, erhvervsbelastninger eller hvis en lidelse kræver store doser af binyrebarkhormon. Vi screener, diagnosticerer og behandler også knogleskørhed, gigttilstande og lungesygdom. 

3. Den sidste status har fokus på livsstil, vægt, alkohol, motion og kostvaner. Vi screener, diagnosticerer og behandler også sukkersyge, forhøjet BT og over- eller undervægt. 

Din sammensætning af tilstande der skal screenes for, diagnosticeres og behandles er individuel men har visse generaliserbare træk. Så uanset hvilken blanding medicin du får - passer vi det ind i ovenstående så vi når omkring din samlede tilstand og også har tid til at gå i dybden med de enkelte aspekter. Vi fjerner eller indskyder kronikerkontrol efter det der passer til dit sygdomsbillede og din medicinliste. Opstår der forandringer i vandladningen, afføringen, psykiske forhold eller anden akut sygdom har vi sammedagstider eller mulighed for at finde en ny konsultationstid inden næste årskontrol - så får vi dig udredt effektivt og grundigt efter klinikkens forskrifter. 

Til dig der som lægekollega, sygeplejerske eller patient ønsker at gå i nærmere detaljer kan de 3 årskontrollers konsultationsindhold, skemaer, pointscore systemer og blodprøver tilgås i øvrige faner. Strukturen vi benytter er ISBAR hvor Situationsbeskrivelsen, samt Analyse og Råd varierer fra gang til gang. Et Baggrundsnotat laves for dig med kronisk sygdom og holdes ajour.